Skip to content

Hakkımızda

KADIN EKONOMİ PLATFORMU DERNEĞİ (KEP), 2012 yılında 17 işkadını tarafından Bursa’da kurulan bir ortak fayda kuruluşudur. KADIN EKONOMİ PLATFORMU DERNEĞİ (KEP), çalışma hayatı ile sosyal yaşamda ‘cinsiyet’ ve ‘fırsat eşitliği’ni yaratarak, bu başarıyı toplumun tüm dezavantajlı gruplarına yaymak; sürdürülebilir kalkınmaya katkı koymak vizyonuyla hareket eder.

KEP’Lİ KADINLAR MANİFESTOSU

  • İnsan eşitliğine inanır; cinsiyet, ırk, kültür ve yaş farklılıklarını zenginlik olarak kabul eder.
  • KEP ve üyeleri; ekonominin gerçeklerine, iş döngülerine ve elbette toplumsal kalkınma projelerine bir anne gibi yaklaşır.
  • Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma hedefi doğrultusunda kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi , kalkınma, eğitim, sosyal evrim açısından gözeten güçlü kadınların, iş insanlarının toplumun girişimci ve öncü grubu olması gerektiği inancıyla hareket eder.
  • Toplumsal gelişim ve kalkınmaya katkı sağlayacak yerel, ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü, paydaşı, tarafı veya katılımcısı olmayı önceler.
  • İletişim ve bilgi çağında rekabet gücünün, toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin, eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli gelişerek yükselmesini esas alır.
  • Bilgi toplumuna dönüşümü sağlayacak, inovasyon, teknoloji ve dijital ekonomi alanında katma değeri yükseltecek çalışmalar yürütür.
  • Tüm faaliyet ve eylemlerinde “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sosyal kalkınma” ilkesiyle hareket eder.

Yönetim Kurulu

Elif ÖZHAN

Yönetim Kurulu Başkanı
takim_arkadaslari_elif-ozhan-ak_2

Gülşen ŞENTÜRK

Başkan Vekili
takim_arkadaslari_gulsen-senturk_0

Jale ÇİFTÇİ

Genel Sekreter
takim_arkadaslari_jale-ciftci_8

Dilek YILMAZ

Sayman
takim_arkadaslari_dilek-yilmaz_9

Ayben GÜNAK

Yönetim Kurulu Üyesi
takim_arkadaslari_ayben-gunak_4