İletişim ve bilgi çağında rekabet gücünün, toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin, eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli gelişerek yükselmesini esas alarak çalışmalarına yürüten KEP, “2017 Ekonomisine Genel Bakış” konulu özel toplantıda ekonomiyi ve kadının gücünü masaya yatırdı. KEP yönetimi tarafından fırsat verildiğinde kadının iş dünyasında da neler yapılabileceğini bütün dünyaya göstermek amacıyla hazırlanan 5 yıllık plan katılımcılar ile paylaşıldı.

Tavsiye Edilen Yazılar