Skip to content

Gülşen ŞENTÜRK
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Masası Lideri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal yapının gelişimi, sürdürülebilir tam kalkınma için kadınların çalışma hayatı, eğitim, siyaset, bilim ve teknoloji gibi her alanda eşit katılımlarını sağlamak amacıyla çalışır. Eşit katılımın önündeki engelleri tespit etmek, kaldırmak, farkındalığı arttırmak, çözüm önerileri hazırlamak ve uygulamak yönünde etkin çalışmalar yürütür.

Dilek YILMAZ
Küresel İlişkiler ve Kamu Kurumları ile Çalışma Masası Lideri

Küresel İlişkiler ve Kamu Kurumları

Evrensel ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonun, toplumsal kalkınmanın ve refah düzeyinin artışına katkı sağlamak, bu süreçte atılacak adımlara, yapılacak reformlara destek vermek amacıyla çalışmalar yürütür.

Elif ÖZHAN
Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Masası Lider

Sürdürülebilir Kalkınma

Evrensel ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonun, toplumsal kalkınmanın ve refah düzeyinin artışına katkı sağlamak, bu süreçte atılacak adımlara, yapılacak reformlara destek vermek amacıyla çalışmalar yürütür.

Ayben GÜNAK
Bilgi, İletişim ve Dijital Teknoloji Çalışma Masası Lideri

Bilgi, İletişim ve Dijital Teknoloji

Evrensel ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonun, toplumsal kalkınmanın ve refah düzeyinin artışına katkı sağlamak, bu süreçte atılacak adımlara, yapılacak reformlara destek vermek amacıyla çalışmalar yürütür.

Jale ÇİFÇİ
Teşvikler, Destekler ve Finansal Kaynaklar Çalışma Masası Lideri

Teşvik, Destek ve Finansal Kaynaklar

Evrensel ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonun, toplumsal kalkınmanın ve refah düzeyinin artışına katkı sağlamak, bu süreçte atılacak adımlara, yapılacak reformlara destek vermek amacıyla çalışmalar yürütür.