Gülşen ŞENTÜRK

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Çalışma Masası Lideri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal yapının gelişimi, sürdürülebilir tam kalkınma için kadınların çalışma hayatı, eğitim, siyaset, bilim ve teknoloji gibi her alanda eşit katılımlarını sağlamak amacıyla çalışır. Eşit katılımın önündeki engelleri tespit etmek, kaldırmak, farkındalığı arttırmak, çözüm önerileri hazırlamak ve uygulamak yönünde etkin çalışmalar yürütür.

Dilek YILMAZ

Küresel İlişkiler ve Kamu Kurumları ile
Çalışma Masası Lideri

Küresel İlişkiler ve Kamu Kurumları

Evrensel ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonun, toplumsal kalkınmanın ve refah düzeyinin artışına katkı sağlamak, bu süreçte atılacak adımlara, yapılacak reformlara destek vermek amacıyla çalışmalar yürütür.

Elif ÖZHAN

Sürdürülebilir Kalkınma
Çalışma Masası Lideri

Sürdürülebilir Kalkınma

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliğin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, nitelikli eğitim, sağlıklı bireyler, erişilebilir ve temiz enerji, çevrenin korunması için uygulamaların geliştirilmesi, içselleştilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütür.

Ayben GÜNAK

Bilgi, İletişim ve Dijital Teknoloji
Çalışma Masası Lideri

Bilgi, İletişim ve Dijital Teknoloji

İnovasyon, teknoloji ve dijital ekonomi alanında katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla bilgi toplumuna dönüşümü sağlayacak çalışmalar yürütür. Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımı, yaygınlaştırılması, teknolojik üretim ve inovasyon kapasitesinin arttırılması amacıyla kısa, orta ve uzun dönem stratejileri belirleme, gerekli altyapının kurulması, kamuyounun bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Jale ÇİFÇİ

Teşvikler, Destekler ve Finansal Kaynaklar
Çalışma Masası Lideri

Teşvik, Destek ve Finansal Kaynaklar

Toplumsal kalkınmanın ve ekonomik büyümenin temel ihtiyaçlarından olan yatırımların teşvik, destek ve finansal kaynaklara ulaşma sürecinin sağlıklı işlemesi, yatırımların doğru kaynaklarla hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür. Teşvik mekanizmaları ve uygulamaları aşamasında karşılaşılan güçlüklerin aşılması, projelerin geliştirilmesi, doğru kaynaklarla hayata geçirilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yapar.